Druga wyprawa Szwarnych Synków. Tym razem na nogach w Bieszczady.